In een vorige post melde ik dat ik eigenlijk nooit het water test. Dat klopt ook. Dat deed ik nooit.

Maar mijn huidig aquarium draaid net. Omdat bijna alles bijna nieuw is en er weinig planten in staan is het toch van belang om de kwaliteit van het water toch even in de gaten te houden.

In dit bericht heb ik al eens uitgelegd hoe het afbreken van afvalstoffen in een filter werkt. Of dit nu een vijver- of aquariumfilter is maakt in principe niet uit. De afbeelding die ik daarbij gebruikte zag er zo uit:

Nu is het alleen zo, dat de Nitrosomonasbacterie veel sneller groeit dan de Nitrobacter. Dit betekent dat in een pas gestart aquarium of filter eerst bevolkt wordt door de bacterie die ammoniak omzet naar nitriet. De bacterie die het nitriet weer omzet naar nitraat loopt wat achterop en er zal dus vaak een nitrietpiek optreden. Helaas is dit nitriet giftig voor vissen. En al in hele kleine hoeveelheden.

Daarom is het belangrijk om in het begin te meten. Veelal wordt er dus gewacht met het uitzetten van vissen totdat de nitrietpiek is geweest en er meetbaar nitraat wordt gevormd.

Helaas kon ik daar niet op wachten omdat ik de vissen bij het aquarium kreeg. Daarom moet ik nu even de waterwaardes meten.

Dit meten doe ik gewoon met teststrips. Hierbij moet je een strip even in het water houden. Daarna moet je even een minuut wachten en dan kunnen de kleuren van de verschillende vlakjes op de teststrip vergeleken worden met de waarden die op het busje staan. Hieruit volgt dan een waarde. Alleen dit is niet echt nauwkeurig.

Tegenwoordig kan het anders. Er is een app voor op de smartphone.

Dan moet je het volgende doen:

 1. Er moet aangegeven worden of er vijverwater of aquariumwater getest gaat worden.
 2. Er moet aangegeven worden of er getest wordt met een teststrip of met een vloeistof.
 3. De nog niet gebruikte strip moet gefotografeerd worden. Dit moet in de app gebeuren. Het geeft hierbij niet dat de verschillende vakjes nog niet goed over de gedeeltes van de strip passen.
 4. De gefotografeerde strip moet even goed in de juiste positie gebracht worden. Dit gaat makkelijk als dat het in eerste instantie lijkt. Je hebt dan veel mogelijkheden om de foto op de goede plek in het onderstaande beeld te krijgen.
 5. Afbeelding
 6. Nu moet de strip even ondergedompeld worden in aquarium- of vijverwater.
 7. De strip moet nu opnieuw gefotografeerd worden en opnieuw in de juiste positie gebracht worden. Ondertussen loopt een teller in beeld.
 8. Als de teller op nul staat moet een derde keer een foto van de strip gemaakt worden. Ook dit keer moet deze weer juist in beeld gebracht worden.

Nu verschijnt er een overzicht met de gemeten waardes:

Afbeelding

Erg gemakkelijk is dat de app alle stappen goed uitlegt. Stap voor stap wordt gemeld wat er gedaan moet worden.

Hiermee heb ik dus ook het water getest. De uitkomsten waren:

 • Nitraat = 0 Dit betekent dat de Nitrobacter nog niet voldoende aanwezig zijn in het filter. Er wordt nog geen nitraat aangemaakt. In lang lopende aqauria met veel planten kan het ook eenvoudig zo zijn dat alle planten al het nitraat weer op snoepen.
 • Nitriet = 0.03 Er wordt nitriet aangemaakt. Maar gelukkig niet zoveel dat het giftig is voor de vissen. Dit is een waarde van bijna nul. Geen probleem dus
 • GH = 5 Dit is niet al te hoog. Van mij mag dit best iets hoger. Eens kijken wat hier mogelijk is. Maar de waarde is niet te laag. Het kan dus geen gevaar voor de vissen.
 • KH = 9 Dit is een prima waarde. Zelfs een beetje aan de hoge kant. Maar beslist niet te hoog.
 • PH = 7.6 Een mooie waarde. Beslist niet zacht, maar ook niet hard water dus.
 • Chloor = 0 mg/l Dit is niet anders te verwachten. Chloor kan alleen in het aquarium komen met het vullen of waterwissel. Dan wordt er immers vers water toegevoegd. Echter chloor komt niet in het drinkwater in Nederland voor. Dus kan er ook geen chloor in het aquariumwater zitten.
 • C02 = 7 mg/l Voor een aquarium met weinig planten is dit ruim voldoende.

Dat is veel preciezer dan het vergelijken van het teststripje met het etiket. En makkelijk te doen.

En met deze waarden ben ik best tevreden. Alleen kijken wat het nitriet en nitraat gaat doen. Want ik verwacht dat ik binnenkort nitraat kan meten. Het zou gek zijn als die paar planten alle aangemaakte nitraat opnemen.

Dus nog even een paar weken meten...

Accepteert u cookies die op uw computer geplaatst worden?

Deze website plaatst cookies om goed te functioneren.

Web Analytics