Veel mensen gebruiken een luchtpomp met bruissteen in hun aquarium of vijver. Ja ik zeg bewust luchtpomp, want dat ding pompt lucht, geen zuurstof. Lucht bevat wel zuurstof, zo'n 20% maar dus ook andere stoffen. En deze worden dus ook mee rondgepompt door dit pompje.

Zowel in het aquarium als de vijver kan een luchtpomp met bruissteen zijn nut hebben. Niet om meer zuurstof in het water te brengen, want dat doet het niet direct. Het wordt gebruikt om de oppervlakte van het water te vergroten. Hierdoor kan er meer gassen uitgewisseld worden tussen het water en de omringende lucht. Een zuurstofpomp werkt dus eigenlijk indirect.

Bij aquaria is dit vooral van belang bij aquaria waarin weinig tot geen planten staan of die eigenlijk teveel vissen bevatten. Bevat het aquarium veel planten dan is een luchtpomp met bruissteen juist niet aan te raden. Dit omdat, doordat er meer gassen uitgewisseld worden tussen het water en de omringende lucht, er meer Co2 ontsnapt aan het wateroppervlakte. En die Co2 is juist van belang voor de planten.

Bij vijvers geldt eigenlijk hetzelfde. Staan er voldoende zuurstofplanten, of eigenlijk onderwaterplanten, in dan is een luchtpomp met bruissteen niet nodig. Bij vijvers met geen of minder zuurstofplanten kunnen deze dingen wel een nut hebben. Maar zuurstof kun je dan ook op een andere, vaak ook mooie, manier in het water brengen. Zoals eigenlijk al gezegd moet je er dan voor zorgen dat de oppervlakte van het water vergroot wordt. Dit kan op meerdere manieren. Ten eerste met een fontein. Deze zorgt ervoor dat er vele druppels die heel makkelijk zuurstof opnemen. 

Een andere manier is te zorgen voor een waterval of beekstroom. Ook hier wordt de gaswisseling steeds bevorderd. Bij een waterval niet alleen tijdens het vallen van het water, maar vooral ook aan de oppervlakte waar het water weer de vijver in loopt. Daar ontstaan golven en vindt veel gasuitwisseling plaats. 

Soms wordt een bruissteen in het filter gehangen, Dit omdat in het filter voornamelijk bacteriën zitten die zuurstof gebruiken. Het doel is er dus altijd voldoende zuurstof voor deze bacteriën aanwezig zijn in het water in dit filter. Dit doet vooral bij de grote filterinstallaties bij koivijvers. Daar werkt dit goed, mede omdat deze vijvers meestal geen of weinig zuurstofplanten bevatten. Zo zorgt men ervoor dat het water altijd voldoende zuurstof bevat.

Verder gebruikt men een luchtpomp met bruissteen ook wel om stroming te creeëren. Plaats hiervoor de bruissteen op de bodem. De uitgeblazen lucht zal met kleine belletjes naar de oppervlakte stijgen. Met dit opstijgen drijft water mee. Hierdoor stijgt dus het water, wat zich op de bodem bevond,naar de oppervlakte.

Ik wil de luchtpomp voor iets vergelijkbaars inzetten. In de vijver.... wil ik een extra filter maken. Dit maak ik van een twee emmers op elkaar gestapeld. In de emmers zal in het midden een pijp zitten.  Hierdoor loopt een luchtslang waaraan onderin een bruissteen zit.

De lucht kan alleen via de pijp omhoog. De emmers zal gevuld worden met filtermaterialen. Ik zelf zat te denken aan sponzen. De deksels en één bodem zullen geperforeerd worden. De emmer met geperforeerde bodem komt natuurlijk bovenop de emmer met dichte bodem. Hierdoor zal dus het water van boven naar beneden door de emmers met filtermaterialen lopen en dan door de buis weer uitstromen. 

 En vergeet niet, in de zomer kan de luchtpomp met bruissteen in de vijver toch goede diensten doen. Dit als er eigenlijk teveel zuurstofplanten in de vijver staan. Deze gebruiken 's nachts zuurstof. En omdat het water als het warm is minder zuurstof kan bevatten, kan er dan een zuurstof tekort ontstaan. Dit kan voorkomen worden door een luchtpomp met bruissteen in te zetten. Zet de bruissteen dan zo diep dat deze (bijna) op de bodem hangt.

En in de winter kan het er voor zorgen dat een vijver niet helemaal dicht vriest. De bruissteen hoeft dan ongeveer 40 cm onder water te hangen.

Helemaal onnodig is een luchtpomp met bruissteen dus niet in de vijver.

Accepteert u cookies die op uw computer geplaatst worden?

Deze website plaatst cookies om goed te functioneren.

Web Analytics